YLEISET MYYNTIEHDOT, voimassa 12.11.2021

Toimitila

Seuraavat myyntiehdot säätelevät myyntiä tällä sivustolla “https://www.gemimarket.it” (verkkosivusto). Myyjä on Gemi Elettronica Srl, jonka kotipaikka on Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Chamber of Commerce of MI - 2114222, ALV-numero IT01765660764, osakepääoma 80 000,00 € täysin maksettu (Myyjä).

Artikla 1. Soveltamisala

1.1. Verkkosivustolla tapahtuva myynti on etämyyntisopimus, jota säännellään 6. syyskuuta 2005 annetun lain 206 (italiaksi) I luvun III osaston (45 jakso ja sitä seuraavat jaksot) Consumer Code) ja sähköistä kaupankäyntiä koskevalla 9. huhtikuuta 2003 asetuksella nro 70.

1.2 Yleiset myyntiehdot koskevat kaikkea Myyjän verkkosivustolla käsittelemää myyntiä. Ehdot lasketaan vain arkipäivinä ja pois lukien lauantait, sunnuntait ja pyhäpäivät.

1.3 Yleisiä myyntiehtoja voidaan muuttaa ja/tai muokata milloin tahansa. Mahdolliset muutokset ja/tai uudet ehdot ovat voimassa siitä päivästä, jona ne julkaistaan ​​Verkkosivustolla. Tästä syystä käyttäjiä pyydetään vierailemaan verkkosivustolla säännöllisesti ennen tilauksen tekemistä lukeakseen uusimman version yleisistä myyntiehdoista.

1.4 Soveltuvat yleiset myyntiehdot ovat ne, jotka olivat voimassa ostotilauksen tekopäivänä.

1.5 Nämä yleiset myyntiehdot eivät säätele muiden osapuolten kuin Myyjän suorittamaa tuotteiden myyntiä ja/tai palvelujen tarjoamista, saatavilla verkkosivustolla linkkien, bannereiden tai hyperlinkkien kautta. Ennen kuin hän ryhtyy kaupallisiin toimiin näiden osapuolten kanssa, käyttäjän on tarkistettava heidän myyntiehdot. Myyjä ei ole vastuussa näiden osapuolten suorittamista palveluista ja/tai tuotteiden myynnistä. Myyjä ei tee tarkastuksia ja/tai valvontaa verkkosivustoille, joille pääsee näiden linkkien kautta. Myyjä ei ota vastuuta näiden verkkosivustojen sisällöstä eikä mahdollisista virheistä ja/tai laiminlyönneistä ja/tai oikeudellisista rikkomuksista, joita kyseiset sivustot ovat tehneet.

1.6 Käyttäjän tulee lukea nämä yleiset käyttöehdot huolellisesti Myynti ja kaikki muut tiedot, jotka Myyjä antaa verkkosivustolla, myös ostoprosessin aikana.

1.7 Ostotilauksen lähettäminen merkitsee näiden yleisten myyntiehtojen hyväksymistä.

Artikla 2. Ostaminen verkkosivuston kautta

2.1 Ostaminen verkkosivuston kautta on sallittu käyttäjälle, joka

 • on verkkosivuston rekisteröitynyt käyttäjä < /li>
 • toimii sekä kuluttajana että kauppiaana. 3 artiklan I kohdan mukaisesti let. Kuluttajalain a) kohdassa "kuluttaja" määritellään luonnolliseksi henkilöksi, joka toimii tarkoituksessa, joka ei liity mihinkään hänen harjoittamaansa liiketoimintaan, kaupalliseen, ammatilliseen tai käsiteollisuuteen. 3 artiklan I kohdan mukaisesti let. c) Kuluttajalain mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii liiketoimintaansa, kaupalliseen, ammatilliseen tai käsityötoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa.

2.2. Jos tilaukset ovat poikkeavia ostosten määrän ja/tai ostotiheyden suhteen, Myyjä pidättää oikeuden ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin sääntöjenvastaisuuksien lopettamiseksi.

2.3 Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä tai peruuttaa tilaukset:

 • käyttäjä, jonka kanssa Myyjä on riitauttanut
 • käyttäjä, joka on rikkonut näitä yleisiä myyntiehtoja
 • käyttäjältä, joka on lähettänyt vääriä, epätäydellisiä tai muuten epätarkkoja henkilötietoja tai joka ei ole lähettänyt Myyjälle vaadittuja asiakirjoja

Artikla 3. Rekisteröityminen verkkosivustolle

3.1 Verkkosivustolle rekisteröityäkseen käyttäjän on täytettävä rekisteröintilomake ja syötettävä seuraavat tiedot:

 • nimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelin
 • codice fiscale.

3.2 Käyttäjä sitoutuu välittömästi ilmoittamaan Myyjälle, jos hänellä on epäilyksiä tai tulee tietoinen mainittujen tietojen laittomasta käytöstä tai luovuttamisesta.

3.3 Käyttäjä takaa, että verkkosivustolle rekisteröitymisen yhteydessä antamansa henkilötiedot ovat täydellisiä ja totuudenmukaisia, ja sitoutuu korvaamaan ja pitämään Myyjän vaarattomana tappiot, vahingot ja/tai vastuut, jotka johtuvat ja/tai millään tavalla liittyvät siihen, että käyttäjä rikkoo verkkosivustolla rekisteröitymistä tai rekisteröintitietojen säilyttämistä koskevia määräyksiä.

Artikla 4. Vaadittavat tiedot Sopimuksen tekeminen

4.1 Sähköistä kaupankäyntiä koskevan 9. huhtikuuta 2003 annetun lain asetuksen nro 70 mukaisesti Myyjä ilmoittaa käyttäjälle, että:

 • Verkkosivustolla tehty ostosopimus, käyttäjän tulee täyttää tilauslomake sähköisessä muodossa ja lähettää se Myyjälle sähköisesti Verkkosivustolla ajoittain näkyvien ohjeiden mukaisesti;
 • sopimus on tehty; kun tilauslomake saapuu Myyjän palvelimelle
 • kun tilauslomake on lähetetty, Myyjä lähettää käyttäjälle annettuun sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen, joka sisältää seuraavat tiedot:
  • ostokuvaukset
  • asiallinen hinta
  • ilmoitus maksutavasta
  • ilmoitus toimituskuluista
  • tieto toimituskuluista ja mahdollisista lisäkustannuksista.

Artikla 5. Tuotteen saatavuus

5.1 Tuotteen saatavuutta seurataan ja päivitetään jatkuvasti. Siitä huolimatta, koska useat käyttäjät voivat vierailla Sivustolla samanaikaisesti, on mahdollista, että useampi kuin yksi käyttäjä ostaa saman tuotteen samanaikaisesti. Näissä tapauksissa Tuote saattaa näyttää saatavilla olevana lyhyen aikaa, vaikka se olisikin loppunut varastosta tai se ei ole hetkellisesti saatavilla, koska varastojen lisääminen on tarpeen.

5.2 Verkkosivusto sisältää tietoja kunkin tuotteen saatavuudesta. Tuote.

5.3 Jos tuote osoittautuu ei-saatavilla edellä mainituista syistä tai muissa tapauksissa, joissa tuote on odottamatta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta käyttäjän muita laillisia oikeuksia, erityisesti kirjan IV osastossa II annettuja oikeuksia. , Italian siviililain XIV luku, Myyjä ilmoittaa asiasta välittömästi käyttäjälle. Käyttäjällä on näin ollen oikeus irtisanoa sopimus kuluttajalain 61 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

5.4 Vaihtoehtoisesti ja rajoittamatta hänen oikeuksiaan, käyttäjä voi hyväksyä:

 • toimitusajan pidentäminen
 • arvoltaan samanarvoinen tai korkeampi tuote (tässä tapauksessa erotuksen maksamisen ja käyttäjän nimenomaisen hyväksynnän jälkeen)
 • alennuskuponki, joka käytetään sivuston ostoihin. Myyjä ilmoittaa ajoittain alennuskupongin summan, vanhenemispäivän ja mahdolliset rajoitukset.

5.5 Jos tuotteiden ostosta maksetusta summasta pyydetään hyvitystä joka myöhemmin osoittautui poissa käytöstä, Myyjä palauttaa rahansa enintään 10 päivän kuluessa.

5.6 Jos käyttäjä käyttää oikeuttaan irtisanoa sopimus kuluttajalain 61 artiklan 4 ja 5 mukaisesti, kauppasopimus päättyy. Jos erääntyvän kokonaissumman - Tuotteen hinnan, mahdollisten toimituskulujen ja muiden tilauksesta aiheutuvien lisäkustannusten (Total Sum Due) -maksu on jo maksettu, Myyjä palauttaa Kokonaissumman. Erääntyvä summa artikkelin "Maksutavat verkkosivuston kautta tehtyihin ostoihin" mukaisesti.

Art. 6. Tuotelehti

6.1 Jokaisen tuotteen mukana on tuotetietolomake, joka kuvaa sen tärkeimmät ominaisuudet (tuotelehti). Verkkosivustolla olevat kuvat ja kuvaukset toistavat Tuotteiden ominaisuudet mahdollisimman todenmukaisesti. Tuotteiden värit voivat kuitenkin poiketa todellisista tietokonejärjestelmien tai niiden katseluun käytettyjen tietokoneiden asetuksista johtuen. Lisäksi tuoteselosteessa olevat Tuotteen kuvat voivat vaihdella kooltaan tai lisävarusteiden osalta. Nämä kuvat on siis ymmärrettävä likimääräisiksi ja niillä tarkoitetaan yleisesti hyväksyttyjä toleranssikynnyksiä. Tavaroiden myyntisopimuksessa viitekohtana käytetään tuotteen kuvausta käyttäjän toimittamassa tilauslomakkeessa.

Artikla 7. Hinnat

7.1 Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

7.2 Myyjä varaa oikeuden muuttaa hintaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, kun on selvää, että käyttäjältä veloitetaan hinta, joka on ilmoitettu Verkkosivusto tilauksen tekohetkellä, eikä mitään vaihteluita (lisää tai lasku) rekisteröidä tilauksen lähettämisen jälkeen.

7.3 Mahdolliset toimituskulut on ilmoitettu nimenomaisesti ja erikseen tilauksessa -lomakkeella, ennen kuin käyttäjä jatkaa sen lähettämistä.

Artikla 8. Ostotilaukset

8.1 Myyjä toimittaa Tuotteet vasta saatuaan vahvistuksen kokonaissumman onnistuneesta maksusta Käytön takia. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy sinulle toimitushetkellä, joka ymmärretään tuotteen toimitushetkellä rahdinkuljettajalle. Kaikki Tuotteen (tuotteiden) katoamisen tai vahingoittumisen riski, jota ei voida katsoa myyjän syyksi, siirtyy käyttäjälle, kun tämä tai käyttäjän nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole kuriirin, saa tuotteen (tuotteet) aineellisesti haltuunsa .

Valitsemasi Palvelu suoritetaan vasta erääntyneen kokonaissumman maksamisen jälkeen. Myyjä varaa oikeuden olla tarjoamatta palvelua, jos ostotilauksen lähettämisen jälkeen todetaan, että et ole maksanut koko Erääntynyttä summaa tai osaa siitä.

8.2 Ostosopimus irtisanotaan sillä edellytyksellä, että maksettavaa kokonaissummaa ei ole maksettu. Ellei kanssasi ole kirjallisesti toisin sovittu, tilaus peruutetaan vastaavasti.

8.3 Ostotilauksen lähettäminen edellyttää, että luet ja hyväksyt nämä yleiset myyntiehdot klikkaamalla asianmukaista ruutua ostoprosessin sivut. Jos et hyväksy näitä yleisiä myyntiehtoja, ostosten tekeminen tällä verkkosivustolla on mahdotonta.

Artikla 9. Verkkosivuston kautta tehtyjen ostosten maksutavat

9.1 Maksu Verkkosivusto voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

 • Maksukortit
 • PayPal
 • Postilähetys
 • Pankkisiirto.

9.2 Myyjä hyväksyy seuraavat luottokortit:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Veloitus veloitetaan vasta, kun (i) maksamiseen käytetyn maksukorttitietosi on vahvistettu ja (ii) maksamiseen käytetyn maksukortin myöntäjä olet antanut veloitusvaltuutuksen.

Sisämarkkinoiden maksupalveluista annetun direktiivin 2015/2366/ (EU) (PSD2) mukaisesti käyttäjälle ilmoitetaan, että häntä voidaan vaatia suorittamaan ostos loppuun prosessi täyttämällä verkkomaksutapahtuman hoitamisesta vastaavan maksulaitoksen vaatimat todennuskriteerit. Todennuskriteerit viittaavat käyttäjän henkilöllisyyteen (täyttääkseen tämän kriteerin käyttäjän on rekisteröidyttävä Verkkosivustolle ostotapahtuman aikana) ja asiayhteyteen liittyvään tietoon maksulaitoksen välittämästä todennuskoodista (Strong Customer Authentication). Jos tätä menettelyä ei suoriteta loppuun, ostoksen viimeisteleminen verkkosivustolla voi olla mahdotonta.

Maksukortin luottamukselliset tiedot (kortin numero, haltija, viimeinen voimassaolopäivä, turvakoodi) salataan ja välitetään suoraan asianmukainen maksulaitos ilman Myyjän käyttämien palvelimien kautta. Myyjällä ei siksi ole koskaan pääsyä Tuotteiden maksamiseen käytetyn maksukorttisi tietoihin, eikä se tallenna niitä.

Maksun kokonaissumma veloitetaan vasta tilauksen lähettämisen yhteydessä. .

9.3 PayPal-maksujen osalta käyttäjä ohjataan verkkosivustolle www.paypal.com, jossa hän suorittaa maksun PayPalin säätelemän menettelyn ja palvelun ehtojen mukaisesti. käyttäjän ja PayPalin välillä sovittu sopimus. PayPal-verkkosivustolle lisätyt tiedot käsitellään suoraan PayPal:n toimesta, eikä niitä lähetetä Myyjälle tai jaeta Myyjälle. Myyjä ei siten voi tietää tai muistaa millään tavalla käyttäjän PayPal-tiliin liitettyjä luottokorttitietoja tai minkään muun kyseiseen tiliin liitetyn maksutavan tietoja.

Jos maksu on PayPalin kautta suoritetun kokonaissumman PayPal veloittaa käyttäjän tililtä samaan aikaan kuin verkkosopimus tehdään. Jos sopimus irtisanotaan tai muussa palautustapauksessa mistä tahansa syystä, käyttäjälle kuuluva hyvityksen määrä hyvitetään käyttäjän PayPal-tilille. Summan hyvitysaika tähän tiliin liitetyssä maksutyökalussa riippuu yksinomaan PayPalista ja pankkijärjestelmästä. Kun luottotoimeksianto on järjestetty mainitun tilin hyväksi, Myyjän ei katsota olevan vastuussa mistään viivästyksistä tai laiminlyönneistä hyvityksen hyvittämisessä Käyttäjälle. Kaikki näiden yleisten myyntiehtojen mukaisesti suoritettavat hyvitykset suoritetaan käyttäjän PayPal-tilille.

9.4 Jos valitset maksuvälineeksi postiennakon, Myyjä ilmoittaa siitä sinulle että lähetyksestä veloitetaan 5,90 € lisämaksu tai Verkkosivustolla näkyvä eri summa. Jos päätät maksaa postiennakolla, sinulla tulee olla Tuotteiden toimitushetkellä ostotilauksessa ilmoitettu summa käteistä (koska kuriiri ei ole valtuutettu ottamaan vastaan ​​sekkejä tai antamaan rahaa vaihtorahana): jos näin ei ole, , ostosopimus katsotaan puretuksi Italian siviililain 1456 §:n mukaisesti ja sitä sovellettaessa. Sinulle ilmoitetaan sopimuksen purkamisesta ja sitä seuraavasta tilauksen peruuttamisesta. Kaikki näiden yleisten myyntiehtojen mukaisesti suoritettavat hyvitykset suoritetaan pankkisiirrolla antamiisi pankkitietoihin.

9.5 Jos päätät maksaa pankkisiirrolla, tilauksen vastaanottamisen jälkeen Myyjä ilmoittaa käyttäjälle sähköpostitse pankkitiedot ja siirron päivämäärän. Sähköposti voi sisältää pyynnön lähettää sähköpostitse kuitti suoritetusta siirrosta tai vahvistus siitä.

Pankkisiirrolla maksettaessa tuotteen/tuotteiden toimitusaika alkaa Myyjän pankkisiirron vastaanottopäivä tai päivästä, jona pankkisiirron vahvistetaan määrätyksi Myyjän hyväksi sen mukaan, kumpi tulee ensin.

Ellei toisin ole sovittu, Palvelut toimitetaan vasta saatuaan pankkisiirrolla erääntyvän kokonaissumman.

Käyttäjän on määritettävä:

 • ostotilauksen viitenumero
 • ostotilauksen päivämäärä.

Kun tilaus on tehty, sinun on maksettava 7 työpäivän kuluessa. Jos sääntöjä ei noudateta, sopimus irtisanotaan automaattisesti seuraavan 3 työpäivän kuluessa.

Art. 10. Tuotteen toimitus

10.1 Toimitukselle ei ole rajoituksia, paitsi verkkosivustolla ja/tai tuoteselosteessa mainituissa tapauksissa.

10.2 Tuotteiden toimituskulut, jotka voivat vaihdella käyttäjän valitseman toimitustavan mukaan, ja kaikki muut mahdolliset kulut ovat käyttäjän maksettavina, ellei tuoteselosteessa tai muissa osissa toisin mainita.

10.3 Tuotteet toimitetaan kolmen päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ja joka tapauksessa kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekopäivästä.

10.4 Sinua pyydetään vahvistamaan toimitetun Tuotteen ehdot. Rajoittamatta sitä tosiasiaa, että Tuotteen menettämisen tai vahingoittumisen riski myyjästä riippumattomista syistä siirtyy, kun sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, otat tuotteen fyysisesti haltuunsa, Myyjä ehdottaa, että tarkistat vastaanotettujen Tuotteiden määrän ja sen, että pakkaus on ehjä, ehjä, märkä tai muutoin muuttumaton, myös sulkemismateriaaleista; Myyjä ehdottaa myös, että merkitset rahdinkuljettajan kuljetusasiakirjaan mahdolliset poikkeamat ja hyväksyt tällöin paketin varauksella. Mikäli pakkauksessa on selviä merkkejä peukaltamisesta tai muuttamisesta, on suositeltavaa ilmoittaa asiasta viipymättä Myyjälle. Joka tapauksessa peruuttamisoikeus (jos sellainen on Tuotteelle) ja laillinen vaatimustenmukaisuustakuu ovat voimassa.

Artikla 11. Peruuttamisoikeus

11.1 Käyttäjä – joka toimii Kuluttajalla - on oikeus peruuttaa Tuotteen kauppasopimus syytä ilmoittamatta ja ilman muita kuin tässä kohdassa mainittuja lisäkuluja ja kuluja neljäntoista kalenteripäivän kuluessa (Peruutusoikeus). Peruuttamisaika (Peruutusaika) päättyy 14 päivän kuluttua:

a yksittäisen tuotetilauksen tapauksessa siitä päivästä, jona käyttäjä tai käyttäjän nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, saa materiaalin haltuunsa. Tuotteesta;

b. kun on kyse useista tilauksista erillisillä toimituksilla, siitä päivästä alkaen, jolloin käyttäjä tai käyttäjän nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, tulee viimeksi toimitetun Tuotteen aineelliseen hallintaan; tai

c. eri erien tai usean kappaleen Tuotteen toimittamiseen liittyvän tilauksen yhteydessä siitä päivästä, jolloin sinä tai kolmas henkilö, joka ei ole kuljetusliikkeestä ja jonka valitset, saa fyysisesti haltuunsa viimeisen erän tai viimeisen kappaleen .

11.2 Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi käyttäjän on ilmoitettava Myyjälle peruuttamispäätöksestään ennen peruuttamisajan päättymistä.

11.3 Olet käyttänyt peruuttamisoikeuttasi. Peruuttamisoikeus peruutusajan kuluessa, jos olet lähettänyt asiaankuuluvan tiedonannon ennen peruutusajan päättymistä. Tämä viestintä on välitettävä seuraavilla tavoilla:

Sähköposti: [email protected]

< p>Kuluttajalla on oltava pysyvät säilytysvälineet peruuttamisoikeuden käyttämiseen liittyvää viestintää varten, koska todistustaakka tämän oikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä on käyttäjällä.

11.4 Peruuttamisoikeuden käyttämisen yhteydessä käyttäjän on oikeutta käyttämisen jälkeen huolehdittava siitä, että Tuotteet palautetaan Myyjälle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa ennen 14 kalenteripäivää peruuttamispäivästä lukien. käyttäjä on ilmoittanut Myyjälle päätöksestään peruuttaa sopimus. Määräaikaa noudatetaan, jos käyttäjä luovuttaa Tuotteet ennen edellä mainitun 14 päivän ajanjakson umpeutumista Myyjän määrittämälle kuriirille tai asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella valitsemalle kuriirille (Retun Term). Tuote asianmukaisesti suojattuna ja pakattuna sekä alkuperäisessä pakkauksessaan (jos mahdollista) tulee palauttaa seuraavaan osoitteeseen (alkuperäinen pakkaus vaaditaan aina, jos siihen on painettu tuotteiden sarjanumerot):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Tuotteen palautuskulut (mukaan lukien tullimaksut) ovat käyttäjän kustannuksella ja palautus tapahtuu heidän vastuullaan.

11.6 Jos käyttäjä vetäytyy sopimuksesta, Myyjä palauttaa käyttäjän Tuotteesta maksaman kokonaissumman toimituskulut mukaan lukien ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 kalenteripäivänä päivää siitä päivästä, jona Myyjälle ilmoitettiin käyttäjän päätöksestä peruuttaa sopimus. Hyvitys suoritetaan käyttämällä samaa maksutapaa, jota käytettiin alkuperäisessä tapahtumassa. Mikäli käyttäjä on palauttanut Tuotteet valitsemaansa kuljetuspalvelua käyttäen ja omalla kustannuksellaan, Myyjä voi keskeyttää palautuksen, kunnes tuotteet on vastaanotettu tai kunnes todistat todisteesi lähettäneensä Tuotteet takaisin sen mukaan, kumpi on aikaisempi. p>

11.7 Käyttäjä on vastuussa vain tavaroiden arvon alenemisesta, joka johtuu Tuotteen erilaisesta käytöstä kuin se, joka on tarpeen ominaisuuksien ja Tuotteen toimivuuden varmistamiseksi. Tuote on joka tapauksessa säilytettävä, käsiteltävä ja tarkastettava tavanomaista huolellisuutta noudattaen ja palautettava ehjänä, kaikilta osiltaan täydellisenä, täysin toimivana, sen tulee sisältää myös kaikki tarvikkeet ja havainnollistavat esitteet, etiketit ja sinetti, jos sellainen on kiinnitetty. tuotteeseen ja ehjänä ja vahingoittumattomana ja täysin soveltuva käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu, eikä siinä ole kulumisen tai lian merkkejä. Peruuttaminen koskee tuotetta kokonaisuudessaan. Tässä mielessä sitä ei voida soveltaa vain joihinkin Tuotteen osiin ja/tai lisävarusteisiin (jotka eivät edusta eivätkä ole itsenäisiä tuotteita).

11.8 Jos Tuotteelle on aiheutunut arvonmenetys, joka johtuu tavaran muusta käsittelystä kuin on tarpeen Tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi, Myyjä pidättää oikeuden vähentää hyvityssummasta tätä arvonmenetystä vastaavan summan. Yritys ilmoittaa sinulle tuotteen vastaanottamisen jälkeen tilanteesta ja siitä johtuvasta alennetusta hyvityssummasta. Jos hyvitys on jo maksettu, Yritys ilmoittaa pankkitiedot tuotteen arvon alenemisesta johtuvan summan maksamista varten.

11.9 Mikäli peruutus on tapahtunut ei ole käytetty sovellettavan lainsäädännön säännösten mukaisesti, se ei johda sopimuksen irtisanomiseen eikä näin ollen aiheuta korvausoikeutta. Myyjä ilmoittaa käyttäjälle, että se hylkää peruutuspyynnön Tuotteen vastaanotosta. Mikäli Tuote on jo saapunut takaisin Myyjälle, se jää Myyjälle käyttäjän hävitettäväksi noutoa varten, joka on suoritettava maksua vastaan ​​ja käyttäjän vastuulla.

11.10. Jos useista tilauksista peruutetaan osittainen, käyttäjälle hyvitettävä toimituskulujen määrä lasketaan suhteessa peruutettavan Tuotteen arvoon. Esimerkiksi käyttäjä on tehnyt 200,00 euron tilauksen, joka sisältää kaksi tuotetta, joista ensimmäinen on arvoltaan 50,00 euroa ja toinen 150,00 euroa, ja palauttaa Tuotteen arvoltaan 150,00 euroa, käyttäjälle hyvitetään vastaava summa. 75 %:iin toimituskuluista. Joka tapauksessa palautettavien toimituskulujen määrä ei koskaan ylitä käyttäjän todellisuudessa maksamaa summaa.

Artikla 12. Laillinen vaatimustenmukaisuustakuu

Kaikki verkkosivustolla myydyt tuotteet ne kuuluvat Consumer Code -lain (oikeudellinen takuu) 128-135 artiklojen 128-135 antaman laillisen vaatimustenmukaisuuden takuun piiriin.

Keitä se koskee

Laki Takuu on varattu kuluttajille. Siksi se koskee vain käyttäjiä, jotka ovat tehneet ostoksen verkkosivustolla muuhun tarkoitukseen kuin yrittäjyyteen, kaupalliseen, käsityö- tai ammattitoimintaan.

Kun sitä sovelletaan

Myyjä on vastuussa à-kuluttajalle mahdollisesta virheestä, joka on olemassa tuotteen toimitushetkellä ja joka tulee näkyviin kahden vuoden kuluessa toimituksesta. Myyjälle on ilmoitettava virheestä takuun menettämisen uhalla kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se havaittiin.

Ellei toisin osoiteta, virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa. tuotteen toimituspäivästä alkaen oletetaan olevan olemassa viimeksi mainitusta lähtien, ellei oletus ole ristiriidassa tuotteen luonteen tai poikkeaman luonteen kanssa. Tuotteen toimitusta seuraavan seitsemännestä kuukaudesta alkaen kuluttajalla on todistustaakka osoittaa, että virhe oli olemassa jo tuotteen toimitushetkellä.

Jotta Laillisen takuun edun vuoksi sinun on esitettävä todiste tavaran osto- ja toimituspäivästä. Siksi on suositeltavaa säilyttää oston todistamiseksi myyjän lähettämä lasku sekä kuljetusasiakirja tai mikä tahansa muu ostopäivämäärää todistava asiakirja (kuten luottokortin tiliote tai tiliote ) ja toimituspäivä.

Jos sopimus irtisanotaan, Myyjä palauttaa kuluttajalle maksetun kokonaissumman, joka koostuu Tuotteen ostohinnasta, toimituskuluista ja muista lisäkustannuksista. Hinnan alennuksen sattuessa Myyjä palauttaa kuluttajan kanssa aiemmin sovitun alennuksen määrän. Hyvityksen tai alennuksen määrä hyvitetään kuluttajan ostossa käyttämiin keinoihin tai maksuratkaisuihin.

Myyjä ei ole vastuussa minkäänlaisesta vahingosta, joka johtuu sopimattomasta toiminnasta. Tuotteen käytöstä tai vahingosta, joka johtuu odottamattomista olosuhteista tai ylivoimaisesta esteestä.

Jos teit ostoksen "ammattilaisena" kuluttajalain määräysten mukaisesti, tämän artikkelin edelliset kappaleet artikkelia ei sovelleta. Art. 1490 Italian siviililain.

Artikla 13. Valmistajan vakiotakuu

13.1 Verkkosivustolla myydyt tuotteet voivat luonteensa mukaisesti kuulua vakiotakuun piiriin, jonka on myöntänyt valmistaja (tavallinen takuu). Käyttäjä voi vedota oikeuteensa takuuseen vain valmistajalta. Vakiotakuun kesto, laajuus (mukaan lukien maantieteellinen kattavuus), ehdot ja menettelyt, kattamien vaurioiden/vikojen tyypit ja vakiotakuun rajoitukset ovat kunkin valmistajan asettamia, ja ne määritellään tuotteen pakkauksessa olevassa ns. takuutodistuksessa. Vakiotakuu on luonteeltaan valinnainen, eikä se lisää, korvaa, rajoita, rajoita tai kumoa laillista takuuta.

Artikla 14. Sovellettava laki ja toimivalta; tuomioistuimen ulkopuolinen riitojenratkaisu – vaihtoehtoinen riidanratkaisu/online riidanratkaisu

14.1 Sinun ja Myyjän välillä tehtyihin ostosopimuksiin sovelletaan Italian lakia. Käyttäjiin, jotka eivät säännöllisesti asu Italiassa, sovelletaan mahdollisesti edullisempia ja pakottavampia säännöksiä, jotka annetaan sen maan laissa, jossa he asuvat, ja erityisesti peruuttamisoikeuden käyttöaikaan liittyen. palauttaa Tuotteet, mikäli käyttäjä haluaa käyttää tätä oikeuttaan, tämän oikeuden ilmoittamisen menetelmiin ja muodollisuuksiin sekä lainmukaisuustakuun.

14.2 Jos olet "kuluttaja" , kaikissa näiden yleisten myyntiehtojen soveltamista, täytäntöönpanoa ja tulkintaa koskevissa riita-asioissa asut tai olet valinnut kotipaikkasi tuomioistuimessa. Jos olet "kauppias" kaikissa tämän asiakirjan soveltamiseen, täytäntöönpanoon ja tulkintaan liittyvissä riita-asioissa, tuomioistuimella, jossa Myyjän rekisteröity kotipaikka on edellä olevan artiklan 1 määräysten mukaisesti, on yksinomainen toimivalta.

< p>14.3 Artikla 141-sexies, pilkku 3 Lainsäädäntö, 6.9.2005 N. 206 (Kuluttajalaki), Myyjä ilmoittaa käyttäjälle loppukuluttajana, jolle artiklan 3, pilkku 1, let. a) Kuluttajakoodin, että mikäli hän on tehnyt valituksen suoraan Myyjälle, jonka seurauksena syntynyttä erimielisyyttä ei voitu ratkaista, Myyjä antaa Vaihtoehtojen järjestämistä koskevat tiedot Riitojen ratkaisu näiden yleisten myyntiehtojen mukaisesti tehdystä sopimuksesta johtuviin velvoitteisiin liittyvien riitojen ratkaisemiseen (ADR-organisaatiot, kuten kuluttajalain 141-bis ja sitä seuraavissa pykälässä mainitaan), täsmentäen myös, jos haluaako käyttää näitä organisaatioita riidan ratkaisemiseen vai ei.

14.4 Lisäksi Myyjä ilmoittaa sinulle kuluttajana, jolle artiklan 3, pilkku 1, let. Kuluttajasäännöstön a) mukaisesti perustettiin eurooppalainen foorumi kuluttajariitojen ratkaisemiseksi verkossa (ODR-foorumi). Kuluttaja voi selata ODR-alustaa seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; ODR-alustan kautta kuluttaja näkee luettelon ADR-organisaatioista, löytää linkin, joka ohjaa jokaiselle verkkosivustolle ja aloittaa online-menettelyn riitojen ratkaisemiseksi, joihin hän on osallisena.

14.5 Mitä tahansa. on lopputulos kulutussuhteisiin liittyvien riitojen tuomioistuimen ulkopuolisesta ratkaisumenettelystä kuluttajalain V osan II-bis osaston menettelyjen mukaisesti. Kuluttajalla on joka tapauksessa aina oikeus nostaa kanne. kanne toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

14.6 Kaikissa näiden yleisten myyntiehtojen soveltamiseen, täytäntöönpanoon ja tulkintaan liittyvissä riita-asioissa käyttäjä, joka asuu muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa kuin Italiassa, voi myös 11. heinäkuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N. 861/2007 käyttöön otetun vähäisiä vaateita koskevaan eurooppalaiseen menettelyyn edellyttäen, että riidan arvo ei ylitä 2 000,00 euroa korkoja, oikeuksia ja kuluja lukuun ottamatta. Asetuksen teksti löytyy verkkosivulta www.eur-lex.europa.eu.

Artikla 15. Asiakaspalvelu ja valitukset

Voit pyytää tietoja, lähettää viestejä, pyytää apua tai tehdä valituksia ottamalla yhteyttä Myyjän asiakaspalveluun seuraavasti:

 • sähköpostitse, kirjoittamalla: [email protected]
 • puhelimitse, soittamalla: +39 02 87165556.

Myyjä käsittelee valitukset vastaamalla 3 päivän kuluessa vastaanottamisesta.